Kategorier
Lugialliansens verksamhet Lugidagen

Lugidagen!

DEN 28 NOVEMBER 2017
KL 18.30

VICTORIASTADION
Lindströmssalen

Under kvällen blir det prisutdelning av
Stig Björnungstipendiet och Arne Lindströmstipendiet
LUGI:s utmärkelser : silver, guld och emalj

Det firas med mat och alkoholfri dryck, öl/vin säljs till självkostnadspris.

Dansgruppen Fanatic Fusion Style Dance studios från Studieförbundet Vuxenskolan står för underhållning.

LUGI-Alliansen bjuder två personer från varje förening, därutöver
kostar det 150 kr per person.

Anmälan senast den 15 november till josefborbas @ gmail.com
Anmälningsavgift till Lugi Alliansens konto: 5290-8670
Eventuella sena anmälningar samt deltagare som ej avanmäler sig om de uteblir debiteras med 150 kr per person.

Kategorier
Lugialliansens verksamhet Lugidagen

Lugidagen presenterar…

LUGIDAGEN 2017
DEN 28 NOVEMBER 2017
KL 18.30

VICTORIASTADION
Lindströmssalen

Under kvällen blir det prisutdelning av
Stig Björnungstipendiet och Arne Lindströmstipendiet
LUGI:s utmärkelser : silver, guld och emalj

Det firas med mat och alkoholfri dryck, öl/vin säljs till självkostnadspris.

Lugialliansen bjuder två personer från varje förening,
därutöver kostar det 150 kr per person.

Anmälan senast den 15 november till josefborbas@gmail.com
Anmälningsavgift till Lugialliansens konto: 5290-8670
Eventuella sena anmälningar samt deltagare som ej avanmäler sig om de uteblir
debiteras med 150 kr per person.

För underhållningen står
Fanatic Fusion Dance Crew