Lugialliansens stipendier

Stig Björnungs minnesfond

Stig Björnungs minnesfond har till ändamål att premiera årets främsta idrottsprestation inom Lugialliansen. Huvudregeln skall vara att stipendiet endast kan erhållas en gång. Om synnerliga skäl föreligger kan dock stipendiet erhållas mer än en gång.

Arne Lindströms minnesfond

Arne Lindströms minnesfond har till ändamål att premiera en yngre ledare för föredömlig och kvalificerad ungdomsledargärning inom Lugialliansen – ledarinsats där glädje, gemenskap, hänsyn och solidaritet samt internationell och kulturell förståelse är naturliga inslag i den idrottsliga verksamheten. Ledarinsatsen skall ha fullgjorts inom en förening ansluten till Lugialliansen under de senaste åren. Huvudregeln skall vara att stipendiet endast kan erhållas en gång. Om synnerliga skäl föreligger kan dock stipendiet erhållas mer än en gång.