Vi är LUGI.

1912…

…var året då allt började! Lunds Universitets Gymnastik och Idrottsförening, mera känt som LUGI, bildades då professor Johan Thyrén konstaterade att den akademiska staden Lund inte hade mycket av idrottsligt värde att erbjuda studenterna. (LUGI skall stavas med stora bokstäver, då det är en akronym dvs. en förkortning bildad av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled).

De första idrotterna som utövades var gymnastik, rodd, fotboll tennis och allmän (fri) idrott. Under de kommande åren växte sig LUGI allt större och starkare och blev ett välkänt namn i hela landet i idrottssammanhang. Sektioner har tillkommit och försvunnit, men den vinröda färgen, den har varit densamma under alla år och utvecklades till en symbol för glädje, kamratskap och respekt. 

Till slut blev det inte effektivt att driva LUGI som en enda idrottsförening och 1993 togs beslutet att de olika sektionerna skulle bli egna föreningar, sammanlänkade med en paraplyorganisation och därmed var LUGI Alliansen bildad.

Lite mer historia från:Kulturportal Lund

Följande föreningar ingår:

Lugi Badminton | Lugi Dodgeball
Lugi Fäktning | Lugi Gymnastik
Lugi Handboll | Lugi Judo
Lugi Motion | Lugi Rugby
Lugi Skidor | Lugi Tennis
Lugi Vattenpolo

11

aktiva Lugiföreningar

110

år av gemenskap och idrott i Lund

9000+

aktiva idrottare idag

Nyheter Länkar …

Hela nyhetsarkivet finns här.

 • Länkar till stipendier bidrag aktiviteter mm…
  Föreningsbidrag, projektbidrag och stipendium i Lunds Kommun Skanes Idrottsledarstipendier
 • Lugi:s nyaste medlem
  Lugi Dodgeball ny medlem sedan 2022. Se länk i menyn.
 • Lugialliansens årsmöte 2021
  Lugialliansen håller sitt årsmöte onsdag 24 mars kl 19.00 digitalt. För medverkan kontakta ordförande Erwin Apitzsch på erwin.apitzsch@psy.lu.se.
 • Verksamhetsårets första styrelsemöte
  Onsdagen 27 maj kl 19 hade den nya styrelsen för Lugialliansen sitt första styrelsemöte för verksamhetsåret. Efter att styrelsemedlemmarna presenterat sig för och bekantat sig med varandra valdes Jari Sassi till sekreterare och Pontus Enander till kassör. Styrelsens har i övrigt i skrivande stund följande arbetsuppgifter på arbetsbordet. Till varje uppgift valdes en huvudansvarig och […]
 • Årsmöte 5 maj 2020
  Härmed kallas LUGI-Alliansens föreningar till årsmöte den 5 maj kl 19.00. Årsmötet kommer att genomföras digitalt. Vi kommer att skicka ut en inbjudan till ett Microsoft Teams-möte någon dag före mötet. Teams behöver inte finnas installerat på datorn, men datorn måste vara utrustad med högtalare/hörlurar och mikrofon för att det ska fungera. För att delta […]