Styrelsen idag

Lugialliansens verksamhet drivs av den ideella styrelsen med representanter från alliansens föreningar och klubbar. Styrelsen har för avsikt att sammanträda ett par gånger per termin med längre uppehåll under sommaren.

Årsmöte 2023

Kommer att äga rum den x mars kl 19:00 (Digitalt eller IRL)
Styrelsen för 2023 konstitueras efter årsmötet.

Styrelsen 2023

Erwin Apitzsch
Ordförande

Nadja Carlborg
Sekreterare

Oscar Norberg
Kassör

Lena Nordström

Fredrik Melander

Styrelsen 2022

Erwin Apitzsch
Ordförande

Nadja Carlborg
Sekreterare

Jari Sassi
Kassör

Daniel Runvik

Fredrik Melander

Styrelsen 2021

Erwin Apitzsch
Ordförande

Jari Sassi
Sekreterare

Hans Hallstadius
Kassör

Folke Sjöberg

Nils Ihse