Styrelsen idag

Lugialliansens verksamhet drivs av den ideella styrelsen med representanter från alliansens föreningar och klubbar. Styrelsen har för avsikt att sammanträda ett par gånger per termin med längre uppehåll under sommaren.

Styrelsen 2024

Erwin Apitzsch

Ordförande

Wiebke Sundin

Sekreterare

Bertil Månsson

Kassör

Lena Nordström

Ledamot

Konstantin Kriechbaum

Ledamot