Årsmöten

Lugialliansens årsmöten är föreningens högsta beslutande organ och äger normalt rum kring mars varje år. Under årsmötena behandlas ansvarsfrågor och val av förtroendevalda samt motioner från medlemsföreningar och eventuella övriga frågor. Se kallelser och nyheter om årsmöten nedan.

Påverka Lugialliansens verksamhet genom förslag och motioner

Lugialliansen är vår gemensamma samlingspunkt som Lugiföreningar och det är vi medlemmar som tillsammans ska styra föreningen. Till årsmötena uppmuntras förslag, frågor och motioner från medlemmarna, dvs Lugiföreningarna.

Såhär gör ni som Lugiförening för att skicka in ett förslag, fråga eller motion till årsmötet:

 1. gfdgdf
 2. kjkljkl

Årsmötesnyheter

 • Lugialliansens årsmöte 2021
  Lugialliansen håller sitt årsmöte onsdag 24 mars kl 19.00 digitalt. För medverkan kontakta ordförande Erwin Apitzsch på erwin.apitzsch@psy.lu.se.
 • Årsmöte 5 maj 2020
  Härmed kallas LUGI-Alliansens föreningar till årsmöte den 5 maj kl 19.00. Årsmötet kommer att genomföras digitalt. Vi kommer att skicka ut en inbjudan till ett Microsoft Teams-möte någon dag före mötet. Teams behöver inte finnas installerat på datorn, men datorn måste vara utrustad med högtalare/hörlurar och mikrofon för att det ska fungera. För att delta […]
 • Årsmötet 2020 flyttas
  Alliansstyrelsen har beslutat att skjuta upp årsmötet, planerat till den 25 mars, till en senare tidpunkt på grund av coronaviruset och de allmänna rekommendationerna från myndigheter. Vänliga hälsningarErwin ApitzschOrdförande
 • Ordinarie årsmöte 25 mars 2020
  När: Onsdagen den 25 mars 2020 kl 19.00 på Victoriastadion Ärenden Mötets öppnande Frågan om mötets behöriga utlysande Fastställande av dagordningen Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två justerare, tillika rösträknare Fastställande av röstlängd för mötet Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret Fastställande av bokslut och balansräkning för det gångna verksamhetsåret Revisorernas berättelse för […]
 • Årsmöte 2020 – motioner senast 10/2
  Härmed kallar vi till Årsmötet 2020 Årsmötet äger rum den 25 mars klockan 19:00.Eventuella motioner ska vara inkomna senast den 10 februari. För styrelsen Erwin Apitzschordförande