Årsmöten

Lugialliansens årsmöten är föreningens högsta beslutande organ och äger normalt rum kring mars varje år. Under årsmötena behandlas ansvarsfrågor och val av förtroendevalda samt motioner från medlemsföreningar och eventuella övriga frågor. Se kallelser och nyheter om årsmöten nedan.

Påverka Lugialliansens verksamhet genom förslag och motioner

Lugialliansen är vår gemensamma samlingspunkt som Lugiföreningar och det är vi medlemmar som tillsammans ska styra föreningen. Till årsmötena uppmuntras förslag, frågor och motioner från medlemmarna, dvs Lugiföreningarna.

Såhär gör ni som Lugiförening för att skicka in ett förslag, fråga eller motion till årsmötet:

  1. gfdgdf
  2. kjkljkl

Årsmötesnyheter