Styrelsehistorik

Styrelsen 2021

Ordförande: Erwin Apitzsch.
Sekreterare: Jari Sassi, LUGI Judo
Kassör: Hans Hallstadius, LUGI Rugby
Ledamot: Folke Sjöberg, LUGI Skidor
Ledamot: Nils Ihse, Lugi Badminton

Styrelsen 2020

Ordförande: Erwin Apitzsch.
Sekreterare: Jari Sassi, LUGI Judo
Kassör: Pontus Enander, LUGI Gymnastik
Ledamot: Folke Sjöberg, LUGI Skidor
Ledamot: Henrik Wennerberg.

Styrelsen 2019

Årsmöte 190327:

Val av ordförande på 1 år
Erwin Apitzsch (omval) valdes till ordförande.
Val av halva antalet ledamöter på 2 år
Bertil Månsson, LUGI Gymnastik (nyval) och Folke Sjöberg, LUGI Skidor (nyval) valdes till ledamöter. Platsen för LUGI Tennis är vakant.

Extra årsmöte 191008:

Fyllnadsval till styrelsen
Hans Hallstadius, Lugi Rugby valdes till årsmötet 2020.
Lugi Gymnastik och LUGI Tennis får möjlighet att föreslå en kandidat inför årsmötet 2020

Styrelsen 2018

Vid årsmötet blev följande valda till att representera styrelsen

Skidor – Erwin Apitzsch, ordförande, omval 1år
Basket – Bertil Raalas, sekreterare, t.o.m 2019
Rugby -Björn Wennerlund, kassör t.o.m 2019 – avgått, plats vakant
Handboll – Susanna Helander-Pålsson, ledamot nyval t.o.m 2020
Judo – Jari Sassi, ledamot nyval t.o.m 2020
Vattenpolo – Kim Hansson, ledamot nyval t.o.m 2020
Motion – Olof Jakobsson, ledamot nyval t.o.m 2020
Fäktning – Fredrik Melander, ledamot nyval t.o.m 2019

Styrelsen 2017

Erwin Apitzsch – ordförande och ordförandekonferensen
Jenny Hultqvist – sekreterare och förteckning över fonder och projektmedel
Björn Wennerlund – kassör

Ledamöter med ansvarsområden
Bertil Raalas – hemsidan
Josef Borbas – Lugi dagen
Alexander Wagner – stipendierna
Bertil Ström – förtjänsttecken

Styrelsen 2016

Erwin Apitzsch, ordförande
Jenny Hultqvist, sekreterare
Hanna Elf, kassör
Jakob Holmstedt
Rabbe Berglund
Bertil Ström
Johanna Thiborg
Josef Borbas