Kategorier
Förtjänsttecken Lugialliansens verksamhet Lugidagen Meddelanden Om Lugi & Lugialliansen

Ordförandens nyårstext

LUGI-Dagen den 28 november 2018 firades i Tegelbaren med ett nytt koncept och uppskattades av alla.

Det nya året inleder vi med ordförandekonferensen den 28 januari. Då kommer vi att presentera en mall för årlig registrering av nuvarande ledare i föreningarna för att enklare kunna föreslå förtjänstteckenmottagare. Syftet är att underlätta proceduren för att nominera förtjänta idrottsledare. Vi hoppas således att det inkommer många nomineringar till LUGI-Dagen 2019. Kallelse med dagordning skickas ut i mitten av januari. Inkom gärna med förslag på ärenden senast den 10 januari.

Den 27 mars är det dags för årsmötet. Motioner ska ha inkommit senast den 4 februari. Från styrelsen finns i dagsläget inga förslag på propositioner.

Vi välkomnar alla förslag som ger synergieffekter för föreningarna genom att vi är en allians, liksom samarbete mellan två eller flera föreningar som främjar vår idrottsliga verksamhet.

Tack för det gångna året och med en förhoppning om fortsatt högklassig aktivitet önskar jag alla ett

Gott Nytt År 2019

Erwin

Kategorier
Lugialliansens verksamhet Lugidagen

Lugidagen!

DEN 28 NOVEMBER 2017
KL 18.30

VICTORIASTADION
Lindströmssalen

Under kvällen blir det prisutdelning av
Stig Björnungstipendiet och Arne Lindströmstipendiet
LUGI:s utmärkelser : silver, guld och emalj

Det firas med mat och alkoholfri dryck, öl/vin säljs till självkostnadspris.

Dansgruppen Fanatic Fusion Style Dance studios från Studieförbundet Vuxenskolan står för underhållning.

LUGI-Alliansen bjuder två personer från varje förening, därutöver
kostar det 150 kr per person.

Anmälan senast den 15 november till josefborbas @ gmail.com
Anmälningsavgift till Lugi Alliansens konto: 5290-8670
Eventuella sena anmälningar samt deltagare som ej avanmäler sig om de uteblir debiteras med 150 kr per person.

Kategorier
Lugialliansens verksamhet Lugidagen

Lugidagen presenterar…

LUGIDAGEN 2017
DEN 28 NOVEMBER 2017
KL 18.30

VICTORIASTADION
Lindströmssalen

Under kvällen blir det prisutdelning av
Stig Björnungstipendiet och Arne Lindströmstipendiet
LUGI:s utmärkelser : silver, guld och emalj

Det firas med mat och alkoholfri dryck, öl/vin säljs till självkostnadspris.

Lugialliansen bjuder två personer från varje förening,
därutöver kostar det 150 kr per person.

Anmälan senast den 15 november till josefborbas@gmail.com
Anmälningsavgift till Lugialliansens konto: 5290-8670
Eventuella sena anmälningar samt deltagare som ej avanmäler sig om de uteblir
debiteras med 150 kr per person.

För underhållningen står
Fanatic Fusion Dance Crew