Kategorier
Årsmöten Om Lugi & Lugialliansen

Årsmöte Lugialliansen

Motioner styrelsen tillhanda senast den 11/2.

Kategorier
Årsmöten Om Lugi & Lugialliansen

Motioner till årsmöte 2018

Lugialliansens årsmöte äger rum den 27 mars kl 19.00.
Motioner ska ha inkommit till styrelsen (erwin.apitzsch@psy.lu.se) senast den 11 februari.