Kategorier
Årsmöten

Lugialliansens årsmöte 2021

Lugialliansen håller sitt årsmöte onsdag 24 mars kl 19.00 digitalt. För medverkan kontakta ordförande Erwin Apitzsch på erwin.apitzsch@psy.lu.se.

Kategorier
Årsmöten Om Lugi & Lugialliansen

Årsmöte 5 maj 2020

Härmed kallas LUGI-Alliansens föreningar till årsmöte den 5 maj kl 19.00. Årsmötet kommer att genomföras digitalt. Vi kommer att skicka ut en inbjudan till ett Microsoft Teams-möte någon dag före mötet. Teams behöver inte finnas installerat på datorn, men datorn måste vara utrustad med högtalare/hörlurar och mikrofon för att det ska fungera.

För att delta behöver därför vi ha in anmälan med mailadress till erwin.apitzsch@psy.lu.se senast lördagen den 2 maj.
När alla anmälningar kommit in skickar vi ut inbjudan till Teams-mötet till de anmälda med hjälp av Outlook. Då bifogar vi ytterligare instruktioner för den som inte har haft Teams-möte tidigare.
I bilagan finns alla dokument, inklusive valberedningens förslag.

Välkomna!
Erwin Apitzsch
Ordförande

Kategorier
Årsmöten Om Lugi & Lugialliansen

Årsmötet 2020 flyttas

Alliansstyrelsen har beslutat att skjuta upp årsmötet, planerat till den 25 mars, till en senare tidpunkt på grund av coronaviruset och de allmänna rekommendationerna från myndigheter.

Vänliga hälsningar
Erwin Apitzsch
Ordförande

Kategorier
Årsmöten Om Lugi & Lugialliansen

Ordinarie årsmöte 25 mars 2020

När: Onsdagen den 25 mars 2020 kl 19.00 på Victoriastadion

Ärenden

 1. Mötets öppnande
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av två justerare, tillika rösträknare
 7. Fastställande av röstlängd för mötet
 8. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 9. Fastställande av bokslut och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
 10. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 12. Fastställande av medlemsavgifter för 2020
  Styrelsen föreslår en sänkning av medlemsavgifterna med 25 procent:
  750 kr för alla föreningar. Tidigare 1 000 kr.
  2 250 kr för föreningar med upp till 200 bidragsberättigade medlemmar. Tidigare 3 000 kr.
  3 750 kr för föreningar med 201 eller fler bidragsberättigade medlemmar. Tidigare 5 000 kr.
 13. Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor
  Inga ärenden från styrelsen.
 14. Motioner från medlemsföreningarna inkomna till alliansstyrelsen minst 45 dagar före årsmötet
  Inga motioner föreligger.
 15. Verksamhetsplan
 16. Budget
 17. Val
  a) Val av ordförande på 1 år
  b) Val av halva antalet övriga ledamöter på 2 år
  c) Val av revisor och revisorssuppleant
  d) Val av två ledamöter i valberedningen, varav en är sammankallande
 18. Övriga
 19. Mötets avslutning

Lund den 25 februari 2020

Lunds Univeritets Gymnastik och Idrottsförening
Erwin Apitzsch
Ordförande

Kategorier
Årsmöten Om Lugi & Lugialliansen

Årsmöte 2020 – motioner senast 10/2

Härmed kallar vi till Årsmötet 2020

Årsmötet äger rum den 25 mars klockan 19:00.
Eventuella motioner ska vara inkomna senast den 10 februari.

För styrelsen

Erwin Apitzsch
ordförande

Kategorier
Årsmöten Om Lugi & Lugialliansen

Extra årsmöte

Extra Årsmöte

​Tisdagen den 8 oktober 2019 kl 18.30 på Victoriastadion

Ett Extra årsmöte utlyses efter beslut av styrelsen den 16 september för att fylla två platser i styrelsen och den vakanta platsen som LUGI Tennis ska besätta.

Ärenden

 1. Mötets öppnande
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av två justerare, tillika rösträknare
 7. Fastställande av röstlängd för mötet
 8. Fyllnadsval
  a) Styrelseledamot (till årsmötet 2020)
  b) Styrelseledamot (till årsmötet 2021)
  c) Styrelseledamot från LUGI Tennis (till årsmötet 2021)
 9. Mötets avslutning

Lund den 20 september 2019

Lunds Univeritets Gymnastik och Idrottsförening
Erwin Apitzsch
Ordförande

Kategorier
Årsmöten Om Lugi & Lugialliansen

Årsmöte med alliansen idag!

Välkommen till Victoriastadion idag klockan 19:00!

Kategorier
Årsmöten Om Lugi & Lugialliansen Styrelsen

Ny kassör sökes

Lugialliansen söker efter en ny kassör då vi har fått en vakans. Gillar du siffror? Då kanske du är rätt person att ta rollen som en kassör fram till årsmötet 2019?

Kontakta ordförande Erwin så berättar han mer!
erwin.apitzsch@med.lu.se

Kategorier
Årsmöten Om Lugi & Lugialliansen Styrelsen

Styrelsen 2018

Vid årsmötet blev följande valda till att representera styrelsen

Skidor – Erwin Apitzsch, ordförande, omval 1år
Basket – Bertil Raalas, sekreterare, t.o.m 2019
Rugby -Björn Wennerlund, kassör t.o.m 2019
Handboll – Susanna Helander-Pålsson, ledamot nyval t.o.m 2020
Judo – Jari Sassi, ledamot nyval t.o.m 2020
Vattenpolo – Kim Hansson, ledamot nyval t.o.m 2020
Motion – Olof Jakobsson, ledamot nyval t.o.m 2020
Fäktning – Fredrik Melander, ledamot nyval t.o.m 2019

Kategorier
Årsmöten Om Lugi & Lugialliansen Styrelsen

Årsmöte ikväll!

Vem kommer att leda Lugialliansen efter kvällens årsmöte?
Svaren får ni på Victoriastadion kl 19.

Välkommen till det viktiga mötet i Lugialliansen.