Kategorier
Meddelanden

Nytt från ordförande: LU 350 år och överenskommelsen

Lunds universitet 350 år

Det var bara en förening, rugby, som visade intresse för LU 350 år. Det blir således inget gemensamt LUGI-arrangemang.

Här följer en inbjudan från Lunds kommun om Överenskommelsen. Vore bra om alla föreningar kan ställa upp med två deltagare.

Bästa hälsningar
Erwin

Överenskommelsen Lund

Runt om i landet tecknas lokala Överenskommelser mellan kommuner och idéburna sektorn med syfte att utveckla och fördjupa samarbetet kring lokala välfärdsfrågor. Nu har initiativ tagits till att arbeta fram en sådan lokal Överenskommelse för Lund. En lokal Överenskommelse handlar om hur kommunen och de lokala idéburna föreningarna och organisationerna ska kunna utveckla ett fördjupat samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och medborgare – idag och i framtiden. Kring vilka områden kan och bör vi utveckla vår samverkan, och hur ska formerna för samarbetet se ut?

Vi hoppas du och din förening vill vara med redan från början på denna resa!

Möte
Arbetet med Överenskommelsen startar med ett möte där vi tillsammans bland annat diskuterar frågor som:

· Vad är viktigt för den idéburna sektorn i samarbetet med kommunen?
· Kring vilka frågor kan och bör vi samverka?

När: Söndagen den 29 oktober
Tid: Kl. 13–16
Var: Stadshallen i Lund

Alla föreningar och organisationer med sin verksamhet i Lund har möjlighet att anmäla två representanter var. Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd och vara öppen för alla på samma villkor.

Läs mer i den bifogad inbjudan eller på lund.se https://www.lund.se/kommun–politik/sa-har-arbetar-vi-med/overenskommelsen/

Hör av er till mig om det är några frågor. Sprid gärna inbjudan till övriga föreningar/organisationer i Lund som ni har i ert nätverk.

Varma hälsningar
Ulrika Dagård