Kategorier
Lugialliansens verksamhet Utbildningar

Föreläsningsserie i idrottspsykologi

LUGI Alliansstyrelse erbjuder LUGIs föreningar en föreläsningsserie i idrottspsykologi med fem teman:
1) Idrottspsykologi – Mental träning för bättre prestation
2) Hur man kan ändra negativa tankar till positiva tankar
3) Hur man kan förbättra sitt självförtroende och minska nervositeten
4) Effektiv kommunikation – Ledare/aktiva; aktiva/aktiva
5) Gruppdynamik – Laget före jaget

Föreläsningarna/workshops äger rum i lokal Glasbollen på Arenan kl 19.00-20.30 på följande datum:
1) 15 oktober (anmälan 10 oktober)
2) 23 oktober (anmälan 18 oktober)
3) 31 oktober (anmälan 27 oktober)
4) 11 november (anmälan 6 november)
5) 19 november (anmälan 15 november)

Föreläsare: Erwin Apitzsch (leg psykolog) och Anna Björkenor (psykologpraktikant)

Man kan anmäla sig till en eller flera tillfällen.
Deltagandet för tränare/aktiva i LUGI-föreningarna är kostnadsfritt, men om anmälda deltagare uteblir debiteras föreningen 150 kr.
Anmälan till erwin.apitzsch@psy.lu.se senast 4-5 dagar före resp tillfälle. Ange vilken/vilka tillfällen (1-5) som anmälan avser.

Kategorier
Lugialliansens verksamhet Utbildningar

Idrottspsykologi – Fokusera på rätt mål

Dags för andra träffen med nytt område inom idrottspsykologin.

Idrottspsykologi – Fokusera på rätt mål

Alla idrottare har ett mål för sin verksamhet. När ska man använda resultatmål, prestationsmål och processmål? Hur gör man en målformulering som leder till önskat resultat?

Föreläsningen ger svar på dessa frågor och dessutom erbjuds tillfälle för diskussion och praktiska övningar.

Anmälan görs till erwin.apitzsch@psy.lu.se senast den 6 maj. Ange namn, förening, funktion (ledare, tränare, aktiv) och mejladress. Deltagandet för medlemmar i LUGI-föreningarna är kostnadsfritt. Om en anmäld deltagare uteblir utan att lämna återbud debiteras föreningen 250 kr.

Välkomna!

Kategorier
Förtjänsttecken Lugialliansens verksamhet Lugidagen Meddelanden Om Lugi & Lugialliansen

Ordförandens nyårstext

LUGI-Dagen den 28 november 2018 firades i Tegelbaren med ett nytt koncept och uppskattades av alla.

Det nya året inleder vi med ordförandekonferensen den 28 januari. Då kommer vi att presentera en mall för årlig registrering av nuvarande ledare i föreningarna för att enklare kunna föreslå förtjänstteckenmottagare. Syftet är att underlätta proceduren för att nominera förtjänta idrottsledare. Vi hoppas således att det inkommer många nomineringar till LUGI-Dagen 2019. Kallelse med dagordning skickas ut i mitten av januari. Inkom gärna med förslag på ärenden senast den 10 januari.

Den 27 mars är det dags för årsmötet. Motioner ska ha inkommit senast den 4 februari. Från styrelsen finns i dagsläget inga förslag på propositioner.

Vi välkomnar alla förslag som ger synergieffekter för föreningarna genom att vi är en allians, liksom samarbete mellan två eller flera föreningar som främjar vår idrottsliga verksamhet.

Tack för det gångna året och med en förhoppning om fortsatt högklassig aktivitet önskar jag alla ett

Gott Nytt År 2019

Erwin

Kategorier
Förtjänsttecken Lugialliansens verksamhet

Riksidrottsförbundets förtjänsttecken

Riksidrottsförbundets (RF) förtjänsttecken kan tilldelas dig som har fått ditt förbunds, specialidrottsförbunds (SF) eller distriktsidrottsförbunds (DF), högsta utmärkelse. Förslag till kandidater för förtjänsttecknet får lämnas av respektive styrelse i SF, DF och riksidrottsstyrelsen (RS).

Finns det ledare som kan belönas av RF: förtjänsttecken i LUGI? Meddela oss senast den 14/9. Förtjänsttecknet kan tilldelas:

 • dels den som i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller sektion utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år.
 • dels den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller sektion i DF, SISU-D eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år.
 • dels den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller sektion inom RF, SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år.
 • dels den som utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell, dock ej nordisk, styrelse.
 • dels den som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område.

Endast du som fått ditt förbunds, specialidrottsförbunds (SF) eller distriktsidrottsförbunds (DF), högsta utmärkelse kan föreslås erhålla RF:s förtjänsttecken.

I sällsynta undantagsfall kan en person som verkat i två eller flera förbund erhålla förtjänsttecknet utan att ha fått sitt förbunds högsta utmärkelse.

RS utser förtjänstteckenmottagarna och beslutet måste vara enhälligt. Beredningen av ansökningarna är konfidentiell.

RF:s förtjänsttecken, max 100 stycken, delas ut vartannat år vid Riksidrottsmötet (RIM). Beslut om mindre avsteg från denna regel kan fattas av RS i samband med respektive utdelning.
Skribent: Kristina Wiberg

Kategorier
Lugiföreningar Meddelanden

Grattis till Lugi Vattenpolo – årets förnyare

Onsdagen den 16 maj var Idrottsledargala med Skånes Sparbanksstiftelser och Skåne Idrotten i Arenan Lund.

Till årets förnyare utsågs Lugi Waterpolo och det förtjänar ett stort grattis. Dessutom erhöll ledare från Lugi Gymnastik, (Klara Elvirsson och Vera Kovatcheva ), Lugi Basketboll (Anna Nilsson) och Georgios Varouchis Lugi Tennisförening – stipendium för sina ledarskap.

Kategorier
Lugialliansens verksamhet Meddelanden Stipendier

Idrottsledarstipendier

SkåneIdrotten tillsammans med Sparbanksstiftelserna delar ut ett stipendium på 7000 SEK samt 3000 till föreningen. Dessa ledarna har blivit utsedda detta år:

Anna Nilsson Lugi Basketbollklubb
Klara Elvirsson Lugi Gymnastik
Georgios Varouchis Lugi Tennisförening
Vera Kovatcheva Lugi Gymnastikförening

Grattis från Lugialliansen!

Kategorier
Lugiföreningar Meddelanden

Lugi vann fem priser vid Idrottsfesten

Pristagare vid PILs idrottsfest
Lugialliansens föreningar fick hela fem utmärkelser vid PILs idrottsfest den 12 april. Vi säger grattis till:

 • Ungdomsledarstipendium
  Anton Lundquist, LUGI Fäktförening och Chloe Nauta, LUGI Vattenpolo
 • Årets Rookie/nykomling
  Alexander Webb, LUGI Fäktförening
 • Årets idrottsman
  Alfred Jönsson, LUGI Handboll
 • Årets Eldsjäl
  Alessia Bommarco, LUGI Gymnastik
Kategorier
Meddelanden

Gratis bokförings- och faktureringstjänst för föreningar

Fortnox erbjuder bokföring, fakturering och attest kostnadsfritt till samtliga organisationer inom idrottsrörelsen som är anslutna till RF och använder IdrottOnline. Effektivisera och modernisera det tidskrävande arbetet med fakturering och bokföring i din idrottsförening, spara tid och få full koll på ekonomin – helt kostnadsfritt! Du ansluter dig till tjänsten genom att i IdrottOnline klicka på ”Aktivera Fortnox” i applikationen ”Avgifter”. Skapa sedan avgifterna i IdrottOnline och använd Fortnox webbaserade program för att skicka de automatiskt skapade fakturorna till era medlemmar.
Läs mer om Fortnox erbjudande här.

Kategorier
Meddelanden

Delta på remissmöten och lämna yttrande över Lunds Överenskommelse med idéburen sektor

Den 29 oktober 2017 arrangerade vi ett uppstartsmöte för Lunds Överenskommelse med idéburen sektor i stadshallen i Lund. Över 70 föreningar och organisationer från Lund deltog. Resultatet från mötet har lett fram till ett förslag till Lunds Överenskommelse med idéburen sektor (ett dokument). Alla föreningar och organisationer i Lund kan nu lämna in ett yttrande över förslaget, se bifogat dokument. Yttrandet kan lämnas mellan den 3 april och 31 maj via Överenskommelsens webbplats https://www.lund.se/overenskommelsen.

Vill ni veta mer om vad Lunds Överenskommelse innebär kan ni också delta på ett antal öppet hus-möten under april och maj månad. Se nedan och se även bifogad inbjudan för tid och plats för mötena. Ingen föranmälan krävs. Det är bara att dyka upp mellan de tider som öppet hus-mötena pågår. Vi bjuder på fika.

Tid: Torsdag 12 april kl. 17.00 – 19.00
Plats: ABF MittSkånes lokal Oscar Olsson, Kiliansgatan 9, Lund
Arrangör: ABF MittSkåne

Tid: Tisdag 17 april kl.16.00-18.00
Plats: Idrottshallen, Högevallsbadet, Lund
Arrangör: PIL

Tid: Torsdag 19 april kl. 16.30 – 18.30
Plats: Träffpunkt Veberöd, Sandgatan 4, Veberöd
Arrangör: Vård- och omsorgsförvaltningen

Tid: Onsdag 25 april kl. 16.30 – 18.30
Plats: Träffpunkt Linero, Linero Torg 22, Lund
Arrangör: Vård- och omsorgsförvaltningen

Tid: Onsdag 2 maj kl. 15.00-17.00
Plats: Stadshallen Lab (Gamla Turistbyrån), Stortorget 9, Lund
Arrangör: Kultur-och fritidsförvaltningen

Tid: Måndag 7 maj kl. 17.00-19.00
Plats: Fritidsgården i Genarp, Norra Fäladsvägen 5, Genarp
Arrangör: Kultur-och fritidsförvaltningen

Tid: Måndag 14 maj kl.18.00-20.00
Plats: Hemgården, Kiliansgatan 11, Lund
Arrangör: LIPS

Varmt välkomna på mötena och att lämna remissyttrande över Lunds Överenskommelse med idéburen sektor i Lund.

Läs mer om Överenskommelsen på https://www.lund.se/overenskommelsen

Hälsningar

Arbetsgruppen för Lunds Överenskommelse
/genom Ulrika Dagård, demokratiutvecklare, kommunkontoret.

Kategorier
Meddelanden

Skåneidrotten: Idrottspriser

Dags att nominera era förslag till årets Idrottspriser. Läs mer här.