Kategorier
Årsmöten Om Lugi & Lugialliansen

Årsmöte 2020 – motioner senast 10/2

Härmed kallar vi till Årsmötet 2020

Årsmötet äger rum den 25 mars klockan 19:00.
Eventuella motioner ska vara inkomna senast den 10 februari.

För styrelsen

Erwin Apitzsch
ordförande