Kategorier
Årsmöten Om Lugi & Lugialliansen

Extra årsmöte

Extra Årsmöte

​Tisdagen den 8 oktober 2019 kl 18.30 på Victoriastadion

Ett Extra årsmöte utlyses efter beslut av styrelsen den 16 september för att fylla två platser i styrelsen och den vakanta platsen som LUGI Tennis ska besätta.

Ärenden

 1. Mötets öppnande
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av två justerare, tillika rösträknare
 7. Fastställande av röstlängd för mötet
 8. Fyllnadsval
  a) Styrelseledamot (till årsmötet 2020)
  b) Styrelseledamot (till årsmötet 2021)
  c) Styrelseledamot från LUGI Tennis (till årsmötet 2021)
 9. Mötets avslutning

Lund den 20 september 2019

Lunds Univeritets Gymnastik och Idrottsförening
Erwin Apitzsch
Ordförande