Kategorier
Meddelanden Om Lugi & Lugialliansen Styrelsen

Ordförandes sommarbrev

Sommar innebär högsäsong för vissa idrotter, lågsäsong för andra idrotter. Oavsett vad, så blickar jag några månader framåt. Den 28 november fyller LUGI 105 år och då äger LUGI -Dagen rum med firande och utdelning av LUGIs stipendier och förtjänsttecken.
Deadline för ansökan om utmärkelserna är den 30 oktober.

Apropå förtjänsttecken, så erhöll Folke Sjöberg, LUGI Skidor, Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse vid Riksidrottsmötet i Karlstad den 20 maj. Stort grattis! Nästa utdelning sker 2019 och redan nu går det bra att kolla om någon av era ledare uppfyller kriteriet för nominering – att ha varit idrottsledare i 25 år.

Alliansstyrelsens uppgift är att verka för medlemsföreningarnas bästa. Den största nyttan kan vi nog göra när det gäller aktiviteter/arrangemang som enskilda föreningar, av olika skäl, inte klarar av eller där genomslagskraften blir större om vi gör det tillsammans t ex idrottsövergripande utbildningar, skrivelser till kommunen och deltagande i kommunens koloniverksamhet. Finns det intresse för att göra något med anledning av att Lunds universitet fyller 350 år? LUGI står ju för Lunds Universitets Gymnastik- och Idrottsförening.
LUGI har två representanter i Lillsjödalstiftelsen, som har till uppgift att verka för att friluftsgården utanför Sösdala är attraktiv och ändamålsenlig för idrottslig verksamhet och mötesaktiviteter. Förlägg gärna ett styrelsemöte eller en upptaktskonferens där.

Vid årsmötet fick styrelsen i uppdrag att utse en person till valberedningen eftersom posterna i valberedningen inte kunde fyllas. Vi tar tacksamt emot förslag på personer som är villiga att ingå i LUGI-Alliansens valberedning.
Vår hemsida (www.lugialliansen.se) håller på att uppgraderas och breddas genom Bertil Raalas förtjänstfulla arbete. Gå gärna in på hemsidan och komplettera uppgifterna om din förening under rubriken ”Föreningar”. Vårt mål är att hemsidan ska utgöra den vardagliga kontakten mellan alliansstyrelsen och föreningarna och mellan föreningarna. För att detta ska lyckas måste vi alla hjälpas åt.

Jag önskar alla en riktigt skön, motionsaktiv och avkopplande sommar!

Erwin Apitzsch
170607