Kategorier
Meddelanden

PIL: Idrottsföreningar i Lunds kommun

Principer för fördelning av tränings och tävlingstider i Lunds kommun

Idrott Lund, Kultur- och fritidsnämnden, har sedan flera år ett regelverk som gäller vid fördelning av tränings- och tävlingstider på anläggningar och i hallar. (bifogas)

En översyn pågår och PIL har fått en möjlighet att delta i och påverka de förslag till nya principer som ska gälla framöver, från och med år 2018.

RF har i sin nya strategi för Svensk idrott med siktet inställt mot år 2025 formulerat sig enligt följande:

”År 2025 har vi en hållbar idrottsrörelse där alla får plats. Det är naturligt att idrotta i en förening hela livet oavsett ambition, ålder eller andra förutsättningar. Det är lika mycket värt att idrotta för att må bra som att satsa på och nå den yppersta eliten. Alla föreningar erbjuder inte verksamhet för alla behov men i Lunds kommun ska det finnas föreningar med alternativ för olika ambitioner – inom svensk idrott, hela livet.

2025 har idrotten på alla nivåer ändrat strukturer, stödsystem och beteende så de gynnar såväl elit som folkhälsa. Svensk idrott har fått ett nytt ledarskap och en ny berättelse om sig själv.”

Det låter nästan som tagit ur ett politiskt dokument, från vilket parti som helst, men där lösningarna för att nå dit inte är så tydliga.

Hur som helst, tillgång till tider i hallar och på anläggningar är absolut en förutsättning för att bredda idrotten och uppnå denna nya strategi – idrott för alla hela livet.

Så hur ska det nya regelverket för att fördela tider till idrotten i Lunds kommun se ut framöver med RF:s strategi som inriktning.

Exempelvis har, enligt nuvarande fördelningsprinciper, föreningar med tävlingsidrott på elitnivå förtur när det gäller att boka tävlingstider. Elit definieras utifrån respektive specialförbunds definition. Ska det framöver också vara en faktor. Fotboll ner till och med Division 2 definieras som elitfotboll (fyra nivåer) medan handbollen enbart har två nivåer. Om en förening med huvudsakligen individuell idrott har en ett eller par ”elitidrottare” ska de då ha förtur vid fördelning av tävlingstider jämfört med en förening, med samma utbud, men som enbart inriktar sig på breddverksamhet?

Föreningar med egna hallar och anläggningar har i princip egen förtur till alla sina träningstimmar men får stå för sina verkliga kostnader, men erhåller å andra sidan ett betydande årligt bidrag. Ska även dessa föreningsanläggningar, för vilka det utgår kommunalt lokalbidrag, ingå i den ”timpott” som finns tillgänglig att fördela för idrotten i Lund?

Hur ser fördelning inom respektive förening ut av de totala tider som tilldelats, utifrån den nya strategi som idrotten nu väljer – Idrott åt alla hela livet. Är det något som ska dokumenteras i samband med ansökan om tider?

För att få en uppfattning om hur ni i era föreningar ser på dessa frågor framöver så vill vi ha in synpunkter från er på vilka förutsättningar som framöver ska ligga till grund för hur tider tilldelas idrotten i Lunds kommun.

Det enklaste svaret är att fortsätta som vanligt men om målet nu är att idrotten ska vara inkluderande för alla, vilken väg ska vi då gå?

PIL tar tacksamt emot era synpunkter i dessa frågor, helst via e-post, som då kan skickas till marianne@poseidon.se eller borre45@gmail.com men det går också att nå oss på våra mobiler 0703- 13 70 77 (Marianne) eller 0722- 28 38 69 (Bertil)

Era synpunkter vill vi ha senast måndagen den 22 maj 2017.

Tänk på att era synpunkter kan bli avgörande för hur fördelning av tränings- och tävlingstider ska se ut framöver i Lunds kommun. Det är enbart genom att påverka som en förändring kan komma till stånd

Med vänliga idrottshälsningar

Marianne Lager, Bertil Månsson