Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Dags att söka stipendium från Lugi igen..
2018-10-17 10:08
Nominering till Arne Lindströms och Stig Björnungs stipendium är den 22/10. 


Ansökan med era nomineringar sänds till ordförande: 

erwin.apitzsch@med.lu.se

Blir det ngn av era ledare som tar emot utnämnadet vid Lugi dagen den 28/11. ? 
Några datum att komma ihåg
2018-09-07 12:39
Lugi dagen 
28/11 - årets gemensamma dag för oss i Lugi

Ordförande/kassörs konferensen
28/1    viktig dag för våra styrelseorförande och kassörer 


Ny kassör sökes
2018-09-07 12:36
Lugi alliansen söker efter en ny kassör då vi har fått en vakans. Gillar du siffror ? Då kanske du är rätt person att ta rollen som en kassör fram till årsmötet 2019? 

Kontakta ordförande Erwin så berättar han mer! 
erwin.apitzsch@med.lu.se


RFs förtjänsttecken
2018-09-07 12:33
RF:s förtjänsttecken
Riksidrottsförbundets (RF) förtjänsttecken kan tilldelas dig som har fått ditt förbunds, specialidrottsförbunds (SF) eller distriktsidrottsförbunds (DF), högsta utmärkelse. Förslag till kandidater för förtjänsttecknet får lämnas av respektive styrelse i SF, DF och riksidrottsstyrelsen (RS).

Förtjänsttecknet kan tilldelas:

  • dels den som i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller sektion utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år.
  • dels den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller sektion i DF, SISU-D eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år.
  • dels den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller sektion inom RF, SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år.
  • dels den som utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell, dock ej nordisk, styrelse.
  • dels den som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område.

Endast du som fått ditt förbunds, specialidrottsförbunds (SF) eller distriktsidrottsförbunds (DF), högsta utmärkelse kan föreslås erhålla RF:s förtjänsttecken. 

I sällsynta undantagsfall kan en person som verkat i två eller flera förbund erhålla förtjänsttecknet utan att ha fått sitt förbunds högsta utmärkelse.

RS utser förtjänstteckenmottagarna och beslutet måste vara enhälligt. Beredningen av ansökningarna är konfidentiell.

 
RF:s förtjänsttecken, max 100 stycken, delas ut vartannat år vid Riksidrottsmötet (RIM). Beslut om mindre avsteg från denna regel kan fattas av RS i samband med respektive utdelning.

Skribent: Kristina Wiberg
Styrelseledamot till Lillsjödalstiftelsen
2018-09-07 12:23

LUGI har två platser i styrelsen och efterlyser en person till den andra platsen för att komplettera Erwin Apitzsch.

Uppgiften är att, utöver ett övergripande ansvar, bevaka LUGIs intressen och marknadsföra Lillsjödal som en plats för styreselmöten, verksamhetskonferenser eller träningsläger nära Skåneleden i det natursköna området utanför Sösdala.

Styrelsen sammanträder 4-5 gånger per år (oftast 2 timmar på AF-borgen och ett möte i Lillsjödal).

Kontakta erwin.apitzsch@psy.lu.se för ytterligare information och för att anmäla ditt intresse senast den 20 oktober.

Styrelsemöte
2018-09-06 09:55
Lugialliansen har sitt första styrelsemöte efter sommaruppehållet i kväll.
Nyheter från våra grupper
Lugi-dagen, 02/12 23:16 
Lugi-dagen, 02/12 23:13 
Lugi-dagen, 08/11 10:42 
Lugi-dagen, 03/11 12:24