Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Vinterlovet 2018 och sportlovet 2019 med Lov i Lund

 

Bakgrund

Lunds kommun har beviljats statliga medel för att bedriva gratis lovaktiviteter 2018 för barn och unga i åldrarna 6-15 år. Lovsatsningen möjliggörs genom ett regeringsbeslut om

samverkan med kommuner som utvecklar sin verksamhet mot barn och unga (S2017/07415/FST).

 

Syfte

Att stödja och stimulera föreningar att bedriva kostnadsfria prova på-aktiviteter för målgruppen 6-15 år. Som förening kan man välja att delta under en heldag tillsammans med andra föreningar och/eller ha egna prova på-tillfällen i sin lokal.

 

 

Prova på-aktivitet

Under skolloven vill vi erbjuda barn tillfälle att förutsättningslöst kunna prova på det breda utbudet av aktiviteter som Lunds föreningsliv står för. Vid valfritt tillfälle kan man som förening förlägga ett tillfälle när barn kan komma till er för att prova er aktivitet.

 

Tid: Valfri tid på dag under skolloven och anslutande helg- och röda dagar.

Ersättning: 120kr/h för ledararvode, eventuella material- och/eller fikakostnader. Utbetalning sker efter genomförd aktivitet, genom en faktura från er till oss.

 

Ansökan om att delta ska senast ha inkommit den 9 december för vinterlovet och ska innehålla:

• Namn på föreningen och kontaktperson

• Beskrivning av vad ni vill erbjuda

• Datum och tid för aktiviteten samt plats/adress

• Budget för aktiviteten

 

Ansökan om att delta under sportlovet ska ha inkommit senast den 27 januari 2019 med samma innehåll som ovan listat.

 

 

Superdag på Bollhuset måndag 18/2 2019

Efter succén under höstlovet 2018 kör vi en ny Superdag även under sportlovet 2019. Under måndagen den 18e februari är Bollhuset bokat för en heldag

med prova på-aktiviteter arrangerade av Lunds kommuns föreningsliv.

Som förening deltar man med en station där barn i olika åldrar och

med olika funktionalitet ska kunna prova på. A- och B-hallen finns tillgängliga för oss att fritt använda, samt skyttehallen, bowlingshuset och judohallen om de verksamma föreningarna deltar. Utemiljön går att använda sig av förutsatt att vädret tillåter det.

 

Tid: 11.00-15.00 (exklusive upp- och nedrustning)

Ersättning: Ersättning kommer betalas ut, men summan är ännu inte fastställd. Utbetalning sker efter genomförd aktivitet, genom en faktura från er till oss.

 

Ansökan om att delta ska senast ha inkommit den 27 januari och ska innehålla:

• Namn på förening och kontaktperson

• Beskrivning av vad ni vill erbjuda

• Detaljerad beskrivning av hur stor yta som behövs, utrustning ni kommer ha med er och eventuell annan logistik som behövs.

 

Urval: Vi kommer göra ett urval av föreningar som tillsammans kan erbjuda ett så brett utbud av aktiviteter som möjligt anpassat till lokalernas förutsättningar. Vi ser gärna att föreningar med liknande aktiviteter samarbetar.

 

 

Regler/kriterier

·         Aktiviteten ska vara kostnadsfri och rikta sig till barn och unga 6-15 år.

·         Aktiviteten ska genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och möjlighet att delta.

·         Aktiviteten ska stimulera båda flickors och pojkars deltagande samt främja inkludering och skapa kontaktytor mellan barn.

·         Aktiviteten ska inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet.

·         Aktiviteten ska vara öppen utan krav om föranmälan.

·         Föreningen står för arbetsgivaransvaret och ansvarar för att alla ledare som deltar har visat upp giltigt utdrag för arbete med barn från Polisens belastningsregister.

·         Aktiviteten är inte LOK-stödsberättigad.

 

 

Redovisning

En redovisning ska skickas till kommunen på mail och görs utifrån:

• Antalet deltagare, flickor respektive pojkar i åldern: yngre än 6 år, 6-10 år, 11-15 år, äldre än 15 år

• Kort redogörelse för hur det gick

• Ekonomisk redovisning i skrift (kvitton ej nödvändiga)

 

Deadline för redovisning:

Vinterlov: 27e januari 2019

Sportlov: 17e februari 2019

Årets stipendiater utsedda
2018-11-28 20:35
Axel och Per årets stipendiater
Till årets Arne Lindström stipendiat utsågs Per Henriksson Lugi Judo. 

Till årets Stig Björnungs stipendiat utsågs Axel Oscarsson Lugi Judo

Grattis från Lugi Alliansen ! 
Ansökan om Lugistipendier
2018-11-05 10:29
Det är åter dags att söka om stipendier från Lugi, hämta dokumentet på nedanstående länk
LUGI-dagen 2018
2018-11-05 10:07

Välkomna till LUGI-dagen

onsdagen den 28 november 2018

Vi samlas kl. 18.30 i Tegelbaren på Tegnérs Matsalar, AF-borgen på Sandgatan 2 i Lund.

 

Under kvällen delar vi ut stipendier ur Stig Björnungs och Arne Lindströms fonder samt LUGI:s utmärkelser i silver, guld och emalj.

Buffe kommer att serveras med alkoholfri dryck. Öl och vin finns till försäljning.

Till kaffet bjuder Linda Florén och Oskar Förberg på musikunderhållning.

***

LUGI-Alliansen bjuder två personer från varje LUGI-förening. Därutöver är priset 250 kr per person. Om man är anmäld och inte lämnar återbud vid förhinder eller uteblir debiteras föreningen kostnaden 250 kr per person.

Anmälan: senast den 19 november 2018 till susanna_helander@hotmail.com

alternativ mobil 070-2326359.

 

Väl mött, hälsar LUGI Alliansens styrelse

Dags att söka stipendium från Lugi igen..
2018-10-17 10:08
Nominering till Arne Lindströms och Stig Björnungs stipendium är den 22/10. 


Ansökan med era nomineringar sänds till ordförande: 

erwin.apitzsch@med.lu.se

Blir det ngn av era ledare som tar emot utnämnadet vid Lugi dagen den 28/11. ? 
Några datum att komma ihåg
2018-09-07 12:39
Lugi dagen 
28/11 - årets gemensamma dag för oss i Lugi

Ordförande/kassörs konferensen
28/1    viktig dag för våra styrelseorförande och kassörer 


Nyheter från våra grupper
Lugi-dagen, 28/11 19:29 
Lugi-dagen, 05/11 10:20 
Lugi-dagen, 02/12 23:16 
Lugi-dagen, 02/12 23:13 
Lugi-dagen, 08/11 10:42 
Lugi-dagen, 03/11 12:24