Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ordinarie Årsmöte 25 mars 2020
2020-02-26 11:54

När: Onsdagen den 25 mars 2020 kl 19.00 på Victoriastadion
(bilagor längst ned) 

 

Ärenden

 

1.  Mötets öppnande


2.  Frågan om mötets behöriga utlysande


3. Fastställande av dagordningen


4. Val av mötesordförande


5.  Val av mötessekreterare


6. Val av två justerare, tillika rösträknare


7. Fastställande av röstlängd för mötet


8. Verksamhetsberättelse
för det gångna verksamhetsåret


9.Fastställande av bokslut och balansräkning
för det gångna verksamhetsåret


10. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret


11.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret


12.Fastställande av medlemsavgifter för 2020

     Styrelsen föreslår en sänkning av medlemsavgifterna med 25 procent:

           750 kr för alla föreningar. Tidigare 1 000 kr.

        2 250 kr för föreningar med upp till 200 bidragsberättigade medlemmar. Tidigare 3 000 kr.


           3 750 kr för föreningar med 201 eller fler bidragsberättigade medlemmar. Tidigare 5 000 kr.

13.Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor

     Inga ärenden från styrelsen.

14.Motioner från medlemsföreningarna inkomna till alliansstyrelsen minst 45 dagar före  

     årsmötet

     Inga motioner föreligger.

15. Verksamhetsplan

16. Budget

17. Val

a)      Val av ordförande på 1 år

b)      Val av halva antalet övriga ledamöter på 2 år

c)  Val av revisor och revisorssuppleant


d)      Val av två ledamöter i valberedningen, varav en är sammankallande

18. Övriga

19. Mötets avslutning

 

 Bilagor 
Verksamhetsberättelse här
Verksamhetsberättelse Lillsjödal här 

Kallelsen i original här
Verksamhetsplan här

 

Lund den 25 februari 2020

 

 

Lunds Univeritets Gymnastik och Idrottsförening

Erwin Apitzsch

Ordförande


Nyhetsarkiv
Årsmöte 5 maj2020-04-23 13:49
Årsmötet flyttas...2020-03-20 02:40
Corona...2020-03-12 10:15
idrottspsykologi del 52019-11-15 02:52
Schysst idrott2019-11-07 03:27
Träff 42019-10-31 16:03
Idrottspsykologi - del 22019-10-17 00:37
Idrottspsykologi 2019-09-23 19:43
Extra årsmöte2019-09-23 19:41
LUGI-dagen 20182018-11-05 10:07
Ny kassör sökes2018-09-07 12:36
RFs förtjänsttecken2018-09-07 12:33
Styrelsemöte2018-09-06 09:55
Idrottsledarstipendier2018-04-17 06:21
Styrelsen 20182018-03-27 23:28
Årsmöte i kväll!2018-03-27 13:52
Årsmöte 20182018-03-05 12:40
Junior SM i vattenpolo2018-01-21 23:28
Nästa styrelsemöte2018-01-15 18:33
Årsmöte Lugialliansen2018-01-15 18:05
Styrelsemöte januari2018-01-12 08:26
Lundaspelen handboll2017-12-28 14:10
Ordförandens nyårsbrev2017-12-28 09:07
Årsmöte 20182017-12-09 22:05
Lugidagen 20172017-12-02 23:06
Valberedning2017-11-06 18:41
Årsmötet 20182017-11-06 18:38
Ordförande konferensen 2017-11-06 18:36
Lugidagen presenterar:2017-11-03 11:18
Höstlovet i Lund2017-10-18 09:50
Möte: Styrelsen2017-09-27 14:35
IDROTTENS DAG 2017-08-22 10:13
Hösten är här...2017-08-21 13:54
Kommande styrelsemöte2017-06-15 22:40
Länka till oss - gör2017-06-15 22:36
Ordförandens sommarbrev2017-06-07 09:23
Idrottens dag i Lund2017-05-15 17:53
LUGI dagen, 28/112017-01-26 09:32