LUGI Alliansförening

1912…

…var året då allt började! Lunds Universitets Gymnastik och Idrottsförening, mera känt som LUGI, bildades då professor Johan Thyrén konstaterade att den akademiska staden Lund inte hade mycket av idrottsligt värde att erbjuda studenterna. De första idrotterna som utövades var gymnastik, rodd, fotboll tennis och allmän (fri) idrott.Under de kommande åren växte sig LUGI allt större och starkare och blev ett välkänt namn i hela landet i idrottssammanhang. Sektioner har kommit och gått, men den vinröda färgen, den förblev den samma under alla år och utvecklades till en symbol för glädje, kamratskap och respekt.Till slut blev det inte effektivt att driva LUGI som en enda idrottsförening och 1993 togs beslutet att de olika sektionerna skulle bli egna föreningar, sammanlänkade med en paraplyorganisation och därmed var LUGI Alliansen bildad.

2012…

…är LUGI en vital och framgångsrik 100-åring med 13 medlemsföreningar. Med 100 år att blicka tillbaka på, är det för oss ändå mest spännande att blicka framåt, mot nya vinröda utmaningar. Vår närmaste utmaning blir att låta 2012 bli ett riktigt festligt år, fyllt med olika arrangemang, så att ingen missar vem som är årets 100-åring, för att slutligen krönas med stort kalas den 15 december!I Lund är det svårare att hitta personer som inte har någon LUGI-anknytning än de som har! Därför kanske det inte är så förmätet som det kanske kan låta när vi påstår att LUGI har fostrat oräkneliga barn, ungdomar och vuxna i den vinröda andan, som även 100 år senare står för glädje, kamratskap och respekt. Inte minst av den anledningen tror och hoppas vi att det är många som vill vara med och fira med oss!

 

Kontakt

LUGI Alliansförening                       Organisationsummer: 845000-5544
Lovisastigen 2-4                             Postgiro: 14 11 20-6
222 41 Lund
kristina.struts@telia.com
www.lugi.se

 

Sponsor